Regulamin

REGULAMIN HOTELU PRACOWNICZEGO

 1. 1. Recepcja i biuro główne znajduje się w Gdyni przy ul. Metalowej 16J, czynna w godzinach 8.00-20.00
 2. 2. Klucze do pokoi dowozimy na miejsce gdzie goście są meldowani na dane firmy.
 3. 3. Firma dokonująca rezerwacji ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników.
 4. 4. Firma dokonująca rezerwacji ponosi koszty wymiany, napraw zniszczeń dokonanych przez swoich pracowników.
 5. 5. W przypadku konieczności wyłączenia uszkodzonego pokoju z użytku firma z której pracownicy wyrządzili szkody ponosi koszty wyłączenia pokoju ze sprzedaży.
 6. 6. Po zakończonym pobycie klucze należy zdać umawiając się z pracownikiem hotelu telefonicznie bądź w biurze w Gdyni ul. Metalowa 16j.
 7. 7. Nie poinformowanie o opuszczeniu hotelu i brak zdania kluczy będzie skutkował dalszym naliczaniem firmy za zajmowane miejsca.
 8. 8. Hotel sprzątany jest od poniedziałku do piątku włącznie. Sprzątane są części wspólne tj, korytarze, kuchnia, łazienki, toalety. Pokoje nie są sprzątane gdyż szanujemy Państwa prywatność chyba, że na życzenie mieszkańców.
 9. 9. W razie potrzeby wymiany pościeli prosimy o kontakt z recepcją pod numerem tel. 534 319 059. Pościel jest wymieniana średnio co dwa tygodnie.
 10. 10. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów pod karą grzywny 500zł. Papierosy można palić tylko na zewnątrz hotelu.
 11. 11. Zakaz wrzucania jedzenia, ręczników papierowych i tym podobnych do toalet.
 12. 12. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz warunków zakwaterowania.
 13. 13. Anulowanie rezerwacji w dniu przyjazdu bądź do trzech dni przed przyjazdem skutkuje obciążeniem firmy za trzy pełne doby hotelowe.
 14. 14. Nie poinformowanie hotelu o braku przyjazdu na dokonaną rezerwację skutkuje obciążeniem firmy za minimum trzy pełne doby hotelowe.
 15. 15. Obowiązuje zakaz wprowadzania do obiektów osób trzecich. Jeśli osoby trzecie zostaną wprowadzone przez pracowników firmy i wyrządzą szkody firma z której pracownicy wprowadzili osoby trzecie zostanie obciążona kosztami remontów bądź napraw oraz będzie obciążona za doby w których pokoje były wyłączone ze sprzedaży.
 16. 16. Hotel oraz pracownicy hotelu nie są detektywami i nie dochodzą kto wyrządził szkody. Obciążana jest firma z której pracownicy wyrządzili szkody i w gestii firmy jest ustalenie, który z pracowników wyrządził szkody, hotel w miarę możliwości może pomóc.
 17. 17. Do szkód nie wlicza się połamanych szczebelków łóżek pod materacem, to się zdarza i prosimy o zgłaszanie to personel hotelu wymieni na nowe.
 18. 18. Cisza nocna obowiązuje od 22.00-06.00. Pokój który będzie zakłócał ciszę nocną zostanie wydalony z hotelu w trybie natychmiastowym.
 19. 19. Pracownicy którzy dopuszczą się urządzenia libacji alkoholowej (pokój, bez dochodzenia kto? ) firma zostanie obciążona karą grzywny w kwocie 500 zł (pokój).
 20. 20. Firma dokonująca rezerwacji automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych przez hotel i jego pracowników.
 21. 21. Wszystkie awarie i niedogodności prosimy zgłaszać po numerem telefonu 534 319 059, postaramy się je usunąć jak najszybciej gdyż zależy nam na waszym komforcie.
 22. 22. Prosimy dbać o czystość. To jak macie w pokoju świadczy o tym jak macie w domu.